<cite id="ejfuy"></cite> <label id="ejfuy"></label>
  1. <label id="ejfuy"></label>
   1. <cite id="ejfuy"><p id="ejfuy"></p></cite>

    2020

    首頁>報告下載>年度報告>2020
    首頁>報告下載>年度報告>2020
    2020

    《2020年年度報告》

    報告目錄

     .國家開發銀行簡介  .經營管理情況
     .重要提示    .風險管理
     .基本情況  .社會責任管理
     .財務摘要   .榮譽與獎項
     .董事、高級管理層成員和員工情況  .審計報告
     .公司治理   .財務報表
     .財務回顧   .組織架構圖和境內外機構名錄
     .戰略重點   .附錄

    報告目錄
    香港特级三A毛片免费观看
     <cite id="ejfuy"></cite> <label id="ejfuy"></label>
    1. <label id="ejfuy"></label>
     1. <cite id="ejfuy"><p id="ejfuy"></p></cite>